Tillgänglighetsanpassad bana

Uddevalla GK har som enda bana i Sverige och kanske i Europa byggt om samtliga 18 hål så att de ska vara tillgängliga för personer som kräver transporthjälp – golfbil, golfmoped – för att kunna ta sig fram över hela spelfältet.

Specialfordon kan t.o.m. ta sig upp på greenen. Medel till denna omfattande ombyggnad av banan kom framför allt från Allmänna Arvsfonden. Vårt övergripande mål är att fortsätta utveckla vår golfanläggning så att det blir enklare för alla oavsett ålder eller funktionsnedsättning att kunna njuta av golfens utmaningar.

Det ska vara så enkelt som möjligt att förflytta sig på golfbanan. Åtgärder som gör det enklare kan vara broar över sidovattenhinder och asfaltering av backar.

Vi har infört orange tee som ska göra golfbanan enklare och roligare för spelare som tappat slaglängd.

I vårt arbete har vi nära samarbete med Bankommittén, Gröna gruppen och Veterankommittén.

Låga avgifter för hyra av golfbilar

För att stödja medlemmar och gäster med transporttillstånd har Uddevalla GK låga avgifter som är bland de lägsta i förhållande till andra klubbar när det gäller hyra av golfbilar.

2024 års avgifter för spelare med transporttillstånd är 200 kr för gäster, 140 kr för medlemmar och 1800 kr för årsabonnemang för medlemmar.

Stödja verksamhet för seniora golfare

Aktiviteter som utflykter, resor och speciellt inriktad träning.

Vi söker och har erhållit medel för olika aktiviteter som har som syfte att främja äldres hälsa.

Stödja paragolf-verksamhet

Vi anordnar paragolftävlingar tillsammans med Lyckorna GK samt har ”pröva på” verksamhet för särskolan och andra verksamheter.

Uddevalla GK är medlemmar i Uddevalla Open Parasport.

Projektinriktad organisation

Arbetet med att stödja och utveckla tillgängligheten på Uddevalla Golfklubb ska genomsyra alla verksamheter.

Många av projekten sker i nära samarbete mellan de olika grupperna och kommittéerna i klubben, inte minst Veterankommittén, Bankommittén och Gröna Gruppen.

Aktuella projekt 2024

  • Hälsa och tillgänglighet för äldre
  • Energi- och golfdag för äldre
  • Utveckla träningsområdet med korthål
  • Skapa förutsättningar för golf vintertid

Välkommen att kontakta Lars Fredén, ansvarig i styrelsen för tillgänglighetsfrågor.