Lokala regler

LOKALA REGLER UDDEVALLA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler är anslagna på anslagstavlan och lusthuset före 1:a Tee och gäller för allt spel på banan. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under lokal regler.

Plikt för brott mot lokal regel; Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två plikt i slagspel).

1. OUT OF BOUNDS (REGEL 18)

Out of bounds markeras med vita pinnar/plattor.

2. PLIKTOMRÅDEN (REGEL 17)

Pliktområden är markerade med gula eller röda pinnar eller plattor.
Alla omarkerade diken och dammar är röda pliktområden.

3. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDE (REGEL 16)

a) Mark under arbete (MUA)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller vit eller blå spraylinje är mark under arbete.
  2. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1.f.
  3. Grusfyllda dräneringssträngar.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Skarvar i skuren grästorv. Men störande inverkan föreligger inte om skarven bara inverkar på spelarens stans.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

Alla avståndsmarkeringar

4. BEGRÄNSNINGAR I ATT ANVÄNDA SPECIELL UTRUSTNING

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

  • Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
  • En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
  • Undantag; deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.
  • Plikt för brott mot den lokala regeln; Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
5. FÖRFARANDET VID DÅLIGT VÄDER OCH AVBROTT I SPELET

Sätt att avbryta och återuppta spelet

  • Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning; När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Godkända av BDGF 240326