Tillgänglighetsanpassning

Uddevalla Golfklubb byggdes om under åren 2014 – 2015 för att öka tillgängligheten för alla, vilket inneburit att vi fått en bana som passar både låg- och höghandikappade likväl för personer som har någon form av funktionsnedsättning.

Vi tackar alla våra sponsorer, privata givare, företag, Allmänna Arvsfonden, Riksidrottsförbundet och Uddevalla kommun samt alla som har gjort egna insatser helt ideellt, för att utveckla och tillgänglighetsanpassa banan.