Miljöpolicy

Uddevalla Golfklubb skall:

  • att följa miljölagstiftningen på både lokal och nationell nivå
  • att arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan
  • att arbeta med ständig förbättring av miljön inom klubbens alla verksamheter
  • att fortlöpande utbilda personal i miljöfrågor
  • att källsortera allt avfall
  • att förtydliga och involvera både medlemmar och gäster så dessa kan ta del av vårt arbete för en bättre miljö

Uddevalla Golfklubb är sedan 2011 miljödiplomerad av Svenska Golfförbundet.