Veterankommitté

Veterankommitténs huvuduppgift är att inom klubben tillvarata medlemmars, i åldern 55 år och äldre, intresse för golfspelet och att stimulera dem att utveckla sitt spel och regelkunnande samt att delta i klubbens olika tävlingar.

Aktiviteter

Kontaktersoner

Lennart Bergh

Veterangolf

lennart.bergh@telia.com