Tillgänglighetskommitté

Tillgänglighetskommitténs huvuduppgift är att utveckla klubbens golfanläggning så att förutsättningar ges för alla att spela golf oavsett ålder. kulturell bakgrund, funktionsnedsättningar, eller andra hinder samt verka för att klubben skall vara tillgänglig för alla som vill tillgodogöra sig golfens utmaningar.

Kontaktersoner

Lars Fredén

Tillgänglig golf

larsofreden@gmail.com