Marknadskommitté

Marknadskommittén ansvarar, i samarbete med styrelsen, för att bibehålla befintliga och ta in nya sponsorer till klubben

Kontaktpersoner

Conny Ringblom

Marknad

conny.ringblom@gmail.com