Juniorkommitté

Juniorkommitténs huvuduppgift är att Inom klubben tillvarata pojk-och flickjuniorernas (t.o.m. 21 år) intresse för golfspelet och att stimulera dem att utveckla sitt spel och regelkunnande samt att delta i klubbens olika tävlingar. Framför allt de tävlingar som speciellt har juniorer som deltagare.