HCP/Regelkommitté

Hcp/Regelkommittén har inför styrelsen ett övergripande ansvar för klubbens hcp-
frågor och skall verka för att bredda och höja medlemmarnas regelkunnande och
golfvett Hcp/Regelkommitten skall ha ett nära samarbete med tävlingskommittén och bankommittén

Kontaktersoner

Jarl Edgren

Hcp/Regler

jarl.edgren@gmail.com