Bankommitté

Bankommittén är styrelsens organ för handläggning av frågor som rör golfbanan.
Bankommittén ska i nära samarbete med greenkeepern ansvara för skötsel av
golfbanan med tillhörande utrustningar och anläggningar.
Bankommittén ska tillvarata golfklubbens intressen när det gäller kvalitéts-och
säkerhetsfrågor på golfbanan och i samråd med hcp/regelkommittén och
tävlingskommittén se till att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.

Kontaktersoner

Kenth Arvidsson

Bana

kentmarvidsson@gmail.com