Vision & värdegrund

Uddevalla Golfklubb – den vänliga och tillgängliga klubben för alla!

Uddevalla Golfklubbs vision är att vara den vänliga och tillgängliga klubben där alla kan spela golf. Vi vill skapa en gemenskap där alla känner sig välkomna och bekväma, oavsett erfarenhet eller bakgrund. Genom att vara öppna och inkluderande strävar vi efter att göra golfen tillgänglig för alla och skapa en positiv atmosfär där alla kan njuta av spelet.

Våra värdeord

  • Gemenskap

    -skapar trivsel och samhörighet med klubben

  • Glädje

    -de som har roligt kommer alltid att ha en positiv upplevlelse av golfen och vår klubb

  • Utveckling

    – ständigt motivera och förbättra för anställda, medlemmar och besökare i vår klubb