Styrelse

Conny Ringblom

Ordförande

ordforande@uddevallagk.se

Gunilla Bodén Olsson

Vice ordförande

gunillabo@hotmail.com

Åsa Martinell

Ledamot

pistage_60@hotmail.com

Björn Apelman

Ledamot

bjorn@apelman.se

Lars Fredén

Ledamot

larsofreden@gmail.com

Maud Carlsson

Ledamot

maud.carlsson65@gmail.com

Johan Svanberg

Ledamot

Jarmo Jussinoja

Ledamot

jarmo.jussinoja@telia.com