[ KLUBB ]

Miljöpolicy

Uddevalla Golfklubb värnar om miljön på alla områden och vårt miljöarbete präglas av ständig förbättring.
Uddevalla Golfklubb är sedan 2011 miljödiplomerad av Svenska Golfförbundet.

Uddevalla Golfklubb

Miljöpolicy

Vi arbetar i harmoni med naturen och anser att ett aktivt miljöarbete är fundamentalt för alla företag och organisationer, och på något vis extra viktigt för en golfklubb.

målsättning

att följa miljölagstiftningen på både lokal och nationell nivå

målsättning

att arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan

målsättning

att arbeta med ständig förbättring av miljön inom klubbens alla verksamheter

målsättning

att fortlöpande utbilda personal i miljöfrågor

målsättning

att källsortera allt avfall

målsättning

att förtydliga och involvera både medlemmar och gäster så dessa kan ta del av vårt arbete för en bättre miljö