HCP-Reg åter öppen

Idag, fredag 24 april klockan 10.00, öppnade vi återigen möjligheten att registrera handicapronder i Min Golf och GIT Online, efter att den varit stängd sedan fredag 17 april.

Det blev genast ett stort tryck på systemet, då många golfare var ivriga att registrera sina ronder. Efter bara sex timmar hade nästan 80 000 nya ronder registrerats!

Vi och våra leverantörer har under nedstängningen arbetat igenom de scenarion vi identifierat som kritiska för att spelaren ska kunna vara trygg med att dennes handicap är rätt. Vi har metodiskt jobbat igenom handicapsystemet för att säkerställa att det nu fungerar som det ska.

Justeringar som rör såväl kod som beräkningar och prestanda har gjorts både i Sverige och i Danmark (där beräkningarna görs). Summerat har förbättringar gjorts i flera led innan vi idag öppnade upp möjligheten att registrera rond.

 

Bakgrund till nedstängningen

Ett komplext handicapsystem

Utöver att vi haft tekniska problem, ett faktum som är mycket beklagligt, har många golfare hört av sig med misstankar om felaktig handicap. Många av dessa handicap har dock visat sig vara korrekta enligt regelverket.

Världshandicapsystemet är ett omfattande och komplext regelverk med en hel del funktioner och beräkningar som automatiskt görs av systemet utan att spelaren ser det. Att räkna ut exakt handicap och handicapresultat är därför långt mer komplicerat än den något förenklade grundregeln att ta snittet av de åtta bästa av de 20 senaste ronderna.

För att ge spelarna större förståelse för hur deras handicap räknas ut, och därmed förhoppningsvis minska antalet supportärenden, har vi nu publicerat hela regelverket och uppdaterat frågor & svar på golf.se/handicap med mer detaljerad information om beräkningar och funktioner.

Om en spelare misstänker en felaktig handicap hänvisar vi först till sajten, där spelaren själv kan söka förklaring till varför de fått den exakta handicap som visas i Min Golf. Hittar de ändå felaktigheter tar vi i nästa steg emot ett ärende för vidare felsökning.

TRIVSEL & GOTT SPEL​

UGK är en förening som i det stora hela drivs med ideellt arbete. Det är våra medlemmar som ser till att allt flyter som det ska.

Här i Senaste Nytt kan du läsa sådant som greenkeeper, banarbetare, kommittéer, styrelse, partners och andra delar med sig av.