Greenfee

Ordinarie Greenfee

Senior 495 kr, junior 250 kr.

Säsong Greenfee

Rabatterad greenfee under Off, Låg- och Mellansäsong.

Högsäsong V. 23-35 495 kr
Mellansäsong V. 18-22 & 36-39 400 kr
Lågsäsong V. 14-17 & 40-44 300 kr
Off Säsong V. 45-13 200 kr
Juniorer som tillhör klubbar inom BDGF spelar med fri greenfee.
Övriga juniorer betalar halv senior-greenfee.

Golfhäfte

Innehavare av Golfhäftet betalar 250 kr, gäller alla tider och vid ett speltillfälle.

Greenfee samarbete*

Herrljunga GK 250 kr vardag 250 kr helg
Koberg GK 200 kr vardag 275 kr helg
Lidköpings GK 200 kr vardag 250 kr helg
Lundsbrunns GK 200 kr vardag 250 kr helg
Vallentuna GK 20 starter/vecka

*Gäller endast för fullbetalande medlemmar utan någon form av restriktion i sitt medlemskap. Med fullbetalande (fullvärdiga) medlemmar avses medlemmar, som efter erlagd årsavgift får spela obegränsat på hemmaklubb utan någon extra betalning eller annan form av begränsning.

Service

För uthyrning finns ett set herrklubbor och ett set damklubbor. 100 kr per set inklusive vagn.

Greenfeesamarbete BDGF