Vi har som en av få golfklubbar ett flygfält i anslutning till vår golfbana eller kanske det är mer rättvist att säga mitt i vår golfbana.

Detta innebär att vi som spelare måste passera över flygfältet vid minst ett par tillfällen på en golfrunda.

Flygplan vs. Golfbilar & Spelare

Flygplan är ganska tunga och svårmanövrerade, golfbilar och människor är i detta sammanhang små. Av säkerhetsskäl måste vi därför visa hänsyn till varandra och vara rädda om oss när vi passerar flygfältet till fots eller i fordon.

Flygplan har alltid, alltid företräde!

De kan inte stanna eller gira vid start eller landning. Dessutom hörs flygplanen nästan inte när de landar så därför är det oerhört viktigt att du tittar!

Regeln är att stopplikt gäller !!

Du SKA alltså, vare sig du kör golfbil eller promenerar, stanna och titta noga innan du startar din färd över flygfältet och göra så VARJE gång!

Överdriv proceduren; Stanna, titta åt Vänster, titta åt Höger, titta UPPÅT. Först när du försäkrat dig om att det inte är någon flygmaskin av något slag på ingående eller utgående, kan du passera!