Flygfältet – Viktig Information

Vi har som en av få golfklubbar ett flygfält i anslutning till vår golfbana eller kanske det är mer rättvist att säga mitt i vår golfbana.

Detta innebär att vi som spelare måste passera över flygfältet vid minst ett par tillfällen på en golfrunda.

Flygplan vs. Golfbilar & Spelare

Flygplan är ganska tunga och svårmanövrerade, golfbilar och människor är i detta sammanhang små. Av säkerhetsskäl måste vi därför visa hänsyn till varandra och vara rädda om oss när vi passerar flygfältet till fots eller i fordon.

Regeln är att det är stopplikt som gäller !!

Du ska alltså stanna och titta noga innan du kör över flygfältet och göra så varje gång.
Promenerar du över så titta dig noga omkring innan du ger dig iväg.

Passera aldrig förrän du försäkrat dig om att det är tryggt !!

TRIVSEL & GOTT SPEL​

UGK är en förening som i det stora hela drivs med ideellt arbete. Det är våra medlemmar som ser till att allt flyter som det ska.

Här i Senaste Nytt kan du läsa sådant som greenkeeper, banarbetare, kommittéer, styrelse, partners och andra delar med sig av.