Flygfält korsning

Viktig information till dig som vistas på vår golfbana.
Var rädda om er och varandra!

Det har varit flera incidenter med golfspelare och flygplan nu under våren. Flygklubben har varit i kansliet och påtalat allvaret i detta vid ett flertal tillfällen och även satt upp lappar i kansliet som alla bör läsa.

Så här kommer en uppmaning: stanna och titta innan du passerar flygfältet! Överdriv proceduren. Stanna, titta åt vänster, titta åt höger, titta uppåt och sen kan du gå om det inte kommer något flygplan. Flygplanen har alltid företräde! De kan inte stanna eller gira vid start eller landning.

Detta gäller alla, inte bara golfbilar, då de senaste incidenterna faktiskt varit gående golfspelare med vagnar som gått rätt ut utan att titta när det kommit plan för landning. Planen hörs nästan inte när de landar så därför är det oerhört viktigt att du tittar!

Respektera stoppskyltarna helt enkelt!

TRIVSEL & GOTT SPEL​

UGK är en förening som i det stora hela drivs med ideellt arbete. Det är våra medlemmar som ser till att allt flyter som det ska.

Här i Senaste Nytt kan du läsa sådant som greenkeeper, banarbetare, kommittéer, styrelse, partners och andra delar med sig av.