Bankommittén Informerar

Bankommittémöte den 26 januari i Golfhallen.
Förslag på åtgärder på banan under 2020.

Förslag på åtgärder på banan under 2020.

Hål 1
 • Vi måste spärra av genvägen till damutslaget på 2;an. Säkerhetsrisk. Endast godkända övergångar skall användas. Stoppskyltar sätts upp vid övergång till 2;an, 11 an, och till 9an. Info till alla medlemmar från styrelsen. Skyltar beställes.
 • R.C tog upp diskussion angående igenläggning av bäck vid ettan. Detta går ej att utföra, ej klart med trafikverket och är svårt/omöjligt att genomföra då bäcken ibland går över brädden.
Hål 2
 • Sättning bakom green lagas.
Hål 3
 • Ingen åtgärd
Hål 4
 • Byte bunkersand greenbunker
 • Utreda om vi kan fylla igen dike vid gärdesgård vänster sida 100 kort green.
Hål 5
 • Utreda hur vi kan höja damm nivån. Troligen jordbruksdräneringar som måste grävas av.
Hål 6
 • Lägga ut siktstenar i ruff vänstersida.
 • Dränera genvägen till 7 ans damutslag.
Hål 7
 • Iordningställa högruffsområdet på vänster sidafairway när vi får massor vid rensning av diken och dammar. Sponsring av Samgräv. Utföres när väder medges, (Tjäle/torrtid.). Nya kullar och träd planeras.
Hål 8
 • Ingen åtgärd
Hål 9
 • Dränering fairway efter bron.
 • Skylt som varnar för personer på hål 1. Skylt beställes.
Hål 10
 • Dräner vid pappperskorg innan herrtee.
 • Utreda om det är möjligt att delvis kulvertera första diket. Se text hål 1
Hål 11
 • Rensa ”nya diket” från gräs.
 • Bredda spången över diket med en extra bräda höger sida vid björken.
Hål 12
 • Ingen åtgärd
Hål 13
 • Ev. ta ned granen innan vattnet höger sida.
Hål 14
 • Höger sida efter 150 markeringen ojämnt. Fylla upp med jord.
Hål 15
 • Återställa/justera arbetet höger sida 100 meter kort green.
Hål 16
 • Gräva diket mot berget efter kullen.
Hål 17
 • Ingen åtgärd
Hål 18
 • Ingen åtgärd
Rangen
 • Dränering av rangen

ALLMÄNT 2020

 • Satsning på finnish, med nyinköpt ruffklippare, släpaggregat finns möjlighet att kunna klippa nära diken o.s.v. Önskemål till handicapkommitten är att minimera antalet markeringar typ pinnar och plattor på banan.
 • Nya flaggor som sponsras av Samgräv.
 • Nya teemarkeringar.

 

// Bankommittén

TRIVSEL & GOTT SPEL​

UGK är en förening som i det stora hela drivs med ideellt arbete. Det är våra medlemmar som ser till att allt flyter som det ska.

Här i Senaste Nytt kan du läsa sådant som greenkeeper, banarbetare, kommittéer, styrelse, partners och andra delar med sig av.