Banguide

 Banöversikt

Golfbanan är i sin nuvarande form bara 2 år gammal och erbjuder en modern spelupplevelse i hög klass. Välskötta fairways samt greener har blivit ett signum för Uddevalla GK som radikalt höjt nivån i och med sin nya bandesign. Golfbanan är anpassad efter den varierade naturen och flera hål spelas i omhuldande alléer, vid naturliga sluttningar samt glittrande dammar. Bansträckningen är naturlig där spelare aldrig behöver gå tillbaka för att ta sig till nästa tee.

Spelare oavsett handikapp spelar med fördel på golfbanan som utmanar var och en. Det är få hinder i direkt anslutning till tee, vilket förenklar för nybörjare och underlättar speltempot. Samtidigt finns ett flertal hinder längre ner på respektive hål och bunkrar som fångar upp långa inspel även från skickliga spelare. Närspelet bjuder in till både chippar och dramatiskt wedgespel för den som önskar.

Banskiss