Tillgänglighetsprojektet

Tillgänglighetsprojektet

Här kan du läsa om hur vårt tillgänglighetsprojekt har utformats

Klubbhuset

Vårt klubbhus är ombyggt och klar. Dels har vi fått ett nytt kök som uppfyller dagens krav och dels har vi en layout som möjliggör ett effektivare utnyttjande av ytorna i klubbhuset och genom detta kan vi också bedriva receptionen och kansliet på ett rationellare och effektivare sätt.

Hela projektet har finansierats av sponsorer.

Här kan du se filmen om tillgänglighetsanpassningen av banan.

Lägesrapport från banan – 26 juni

Förutom att det nysådda växer så det knakar sker det ”förbättringsarbeten” hela tiden!
Mycket av arbetet sker på frivillig basis, ogräsplock på greener, gräsröjning etc.
Ett fantastiskt arbete har redan utförts. Hoppas att det fortsätter i samma anda!

Nytt är att vi öppnat ordinarie tee på hål 3 och hål 16. De andra tee:na kommer att öppnas efter hand, så fort det är möjligt.

Hål 10 kommer, om allt går enligt planerna, att öppnas för spel nästa vecka.

Klipphöjden på våra greener går stadigt nedåt. I slutet på nästa vecka är vi nere på 5,5 mm, vilket borde ge en stimp upp emot 8 fot. Det innebär en betydligt snabbare bollrull än för närvarande.

Tyvärr är det mycket pinnar och linor ute på banan. Allt för att skydda våra nysådda områden!

Var vänliga och läs igenom de lokala ”ordningsregler” som finns på kansliet.innan ni går ut ock spelar.

 Nu börjar sanden komma plats – 3 juni

2:ans greenbunker med nöjd banchef.

IMG_0777b 2ans greenbunker

Green på hål 17 den 3 mars

Ser ganska läcker ut, eller ……..

Hål 17 3 mars panorama 818 819 820

Klicka för större bild.

Status avseende ombyggnaden av banan februari 2015

Tillgänglighetsprojektet går enligt tidsplan, 30.000 m2 greenområde och 10.000 m2 greenyta, en ny fairway (hål 2) samt ett antal nya tee:s  har färdigställts under 2014.Planering av resterande arbete  pågår för fullt och under denna vecka återupptas det praktiska arbetet ute på banan, bla stensättning av diket hål 11, ytterligare teebyggnation, bunkrar, vägar och återställningsarbeten etc.Hittills har vintern varit skonsam mot våra nysådda greener och greenområden, vilket bådar gott inför ”nyöppningen” till våren.Sommaren och den  långa varma hösten bidrog till en rekordsnabb  etablering av nysådden på greener och greenområden. Greener och greenområde  har redan klipps ett flertalet gånger.PÅ de områden som i dag inte växt upp ännu (synligt gräs), har dock gräset grott vilket påskyndar gräsetableringen  till våren!Att avsluta arbetena med att fylla bunkrar med sand kommer att ske tätt på när vi öppnar.För övrigt pågår röjningsarbeten över hela banan , bl.a. vänster om 13s greenområde, längs 2, 3,  7, 14, 15, 16 och 17s  fairways för att öka ljus- och luftinsläpp, dessutom blir det oerhört vackert!

Alla markeringar är intagna för ommålning  och nya tillverkas. Nytt  för i år är att vi går över till det metriska systemet dvs röd och gul tee försvinner och ersätts med metermarkeringar.

Banan kommer att slopas om och samtidig med det kommer vi att mäta in en ”orange tee” som kortar banan ytterligare.

Erbjudande om förskottsinbetalning av medlemsavgifter
Det är fortfarande möjligt att hoppa på erbjudandet att betala 4 årsavgifter och få den femte årsavgiften gratis. Se tidigare utsänd information angående detta eller ring kansliet för ytterligare information.

Hål 13 den 25 december 2014

DSC_0805_D31b hål 13 25 dec

Ombyggnaden av Bången går fort

Artikel i Bohusläningen den 15 november 2014.

Bohusläningen 20141115

 

Så här ser hål 13 och 14 ut den 30 oktober.
Alla greener har klippts med handgräsklippare.

Hål 13 30oktober

Hål 13 30 oktober

 Panorama 786-788 Hål 14

Bilder från 21 oktober

2014-10-11

Alla greener och greenområden är sådda. Arbetet fortsätter med teeuppbyggnad och återställningsarbeten. Vägar kommer att byggas under vintern för att minimera markskador. Bunkrar kommer att sandfyllas och tillgänglighetsanpassas till våren.

Bilduppdatering 29 september

Så här ser det ut idag.

Kan detta bli vårt signaturhål?

haal_742_743_744_745_15_cm

 

Några greener den 20 september

Här är utseendet på några greener den 20 september.

Nu börjar gräset ta sig på några hål

Idag, den 15 september, kan man se hur gräset har tagit sig på några greenområden.

Gröna Gruppen går löst på 10:ans tee

Tidigt på fredagsmorgonen startade vi och var klara vid lunchtid. Ännu en dag i paradiset.

Här kan du se ombyggnaden av hål 3 från ovan

Följa bara denna länk till You Tube.
Foto: Stefan Rodin.

 

Bilduppdatering 8 september 2014

Den 8 september är arbetet igång på alla greener utom 18.

09/05/14

Full fart på tillgänglighetsprojektet!

Tack vare det fina vädret går allt enligt planerna. Arbetet pågår även under denna helg, på måndag är 8 greener och greenområden sådda!!
Greenerna på hål 14,15,16,17 samt 18 kommer även de inom kort att vara färdigbyggda och sådda!
Parallellt med greenbyggnationen pågår även arbetet med bevattning, teebyggnad, återställning av gräsytor etc.

När blir våra bunkrar färdiga?

Bunkrarna kommer att färdigställas tidig vår. Då kommer även slutjustering avseende tillgänglighet att ske vilket innebär att varje bunker,( på någon sida/sträcka) skall vara mycket lätt att ta sig i och ur!
-Åk ut och spela på vintergreenerna/vinterutslag som nu är i ordning på hål 10-18
( Hål 19 i stället för 12) eller ta en promenad runt och titta på de nya greenområdena.
Mvh
Bankom

Aktuellt från Tillgänglighetsprojektet

Arbetet på banan flyter på enligt plan. För närvarande håller greenen på hål nr 9 att färdigställas. På tisdag 26/8 påbörjas greenerna på hål 16 och 17 vilket gör att dessa hål spelas som par 3 (110 m gul och röd) from tisdag morgon.

Väderprognosen säger torrare väder. Stämmer det kommer vi att börja så greenområdena denna vecka.

Ser fram emot en varm och torr höst så gräset sätter fart och ”byggskadorna” minimeras.

Information från Tillgänglighetsprojektets möte 20 augusti

Läget för tillgänglighetsprojektet redovisades.
- vi ligger något före plan just nu, vilket innebär att efter beslut av mötet så stänger vi de sista hålen några dagar tidigare än planerat om situationen inte förändras
- i princip inga ändringar mot den ursprungliga planen vg layout etc
- sådd kommer att ske så snart vädret tillåter
- rensning av greenområden från kvistar och stenar runt vissa av de nya hålen kommer att ske i morgon måndag(25 augusti) kl 1800. Frivilliga behövs till arbetet.
- en grupp har utsetts för att se över möjligheten att uppgradera våtrummen och se om möjlighet finns att göra klubbhuset mer funktionellt
- en vattentoalett kommer att ersätta den befintliga icke fungerande vid hål 7. Detta har möjliggjorts genom sponsring av flera företag

Kort rapport om det ekonomiska läget
- likviditeten god ( tillgänglighetsprojektet inte inräknat )
- kostnaderna under kontroll

Bildhistorik över ombyggnaden

För större bild, klicka på den.

Nulägesrapport 2 juli

Projektet löper på enligt plan!
Här i korthet vad som hänt på banan sedan byggstart
Hål nr 2.
Greenen formad,dränering lagd
Hål nr 3.
Greenen formad,arbetet pågår.
Hål nr 8.
Greenen har formats (grunden formad) dränering nerlagd. Dammen utvidgats och förbereds så att vi kan höja vattennivån ytterligare.
Hål nr 10.
Greenen formad (grunden lagd) dränering lagd
Hål nr 11.
Greenen formad (grunden lagd) dränering lagd
Hål 13.
Vägen  över dammen,direkt efter utslaget är höjd med dryga metern, vilket ökar vårt vattenmagasin med 10 tusentals liter vatten, förhoppningsvis skall detta hjälpa till att säkerställa vattentillgången i framtiden. Greenen formad, dräneringslager pålagt,bevattning nerlagt.
Planerade åtgärder  i juli vecka 27, 28 och 29 innan semesteruppehåll !
De nya greenerna på hål 6 och hål 17 påbörjas ev även hål 16. Tanken är att greenytan på samtliga påbörjade greenområden (hål 2,3,6,8,10,11,13,17) skall var färdigställd (ej sådd) innan semesteruppehållet som startar vecka 30 (ev. hål 16). Även arbetet med att färdigställa en del tee´s kommer att påbörjas, i första  hand där det stör spelet minimalt t ex gul tee hål 3 och 4.
Byggnationen återupptas måndagen 11 augusti.
För att  störa spelet minimalt under juli månad kommer området runt de nybyggda greenerna färdigställas efter semesteruppehållet!

Nulägesrapport 24 juni

Projektet löper på enligt plan!
Här i korthet vad som hänt på banan sedan vi började för ca 1 1/2 vecka sedan:
Hål nr 8.
Greenen har formats (grunden formad) dränering nerlagd.Dammen utvidgats och förbereds så att vi kan höja vattennivån ytterligare.
Hål nr 10.
Greenen formad (grunden lagd)
Hål nr 11.
Greenen formad (grunden lagd)
Hål 13.
Vägen  över dammen,direkt efter utslaget är höjd med dryga metern, vilket ökar vårt vattenmagasin med 10 tusentals liter vatten,förhoppningsvis skall detta hjälpa till att säkerställa vattentillgången i framtiden. Greenen formad,dräneringslager pålagt,bevattning nerlagt.
För att inte störa spelet under juli månad kommer området runt de nybyggda greenerna färdigställas vid senare datum.

Byggstart – Artikel i Uddevalla 7 dagar 20 juni

Artikel_7_dagar_bild_20_juni
Artikel_7_dagar_20_juni
Ovanstående artikel var publicerad i Uddevalla 7 dagar den 20 juni.

Byggstart – Artikel i Bohusläningen

Artikel_Bn_20_juni

Ovanstående artikel från Bohusläningen 20 juni 2014.

Byggstart och överenskommelse om greenfeesamarbete

Nu är byggnationen i full gång. Officiell start skedde den 19 juni med presskonferens där både tidningar och radio deltog tillsammans med ett antal av våra medlemmar.
Greenfeeöverenskommelse 
Från den 1 augusti får våra medlemmar spela GRATIS på en av Sveriges finaste banor, d v s Skaftö.
För att du skall få denna förmån krävs att du anmäler dig till Skaftö kansli innan spel

Idag börjar ombyggnaden av parkeringen

 

Tillgängligheten till banan under ombyggnaden

Under ombyggnationen av banan för tillgänglighetsprojekt kommer under perioden fram till den 1:a augusti 2014 18 hål vara spelbara.
Under augusti månad kommer 9 hål vara öppna för spel.
Från den 1:e september stängs banan.
Förhandlingarna fortsätter med klubbar i närområdet för att göra överenskommelser om att vi skall kunna spela på dessa till en lägre kostnad.
Ytterligare information kommer.

Planerade förändringar hål för hål

Klicka på denna länk så kommer du till en förteckning över planerade ändringar hål för hål.

Rapport från Informationsmötet 23 februari 2014

Den 23 februari hölls ett informationsmöte i innehallen om vårt Tillgänglighetsprojekt. Då informerades om förslaget på generalplan som upprättats för vår golfbana. En generalplan är en plan över hur banan kan se ut efter alla om- och utbyggnad. Dvs en önskedröm om vi har råd. Nu måste vi göra de delar av generalplanen som vi råd med.
Alla närvarande på mötet var positiva till förbättringarna och tyckte att styrgruppen för projektet skulle ”Gå vidare”.
Generalplanen finns här.
I övrigt informerades om:
•          Några väglagningar som behövs
•          Ombyggnad och asfaltering av parkeringsplatsen
•          Byggande av garage för golfbilarna
•          Reklamskylten som planeras på Östra Torp
•          Dörrar och fönster som måste anpassas
•          Bidrag beviljat av Uddevalla Kommun på 300.000
•          Nya bidragsansökningar
•          PR kring ”första spadtaget” våren 2014
•          Invigningen september 2015
Nästa informationsmöte är i samband med årsmötet den 18 mars

Projektbeskrivning – anpassning av golfbanan

PDF-kopia av klubbens ansökan till Allmänna Arvsfonden hittar du här!

Arvfondspengar till klubben

Idag fick vi det glädjande beskedet att Golfklubben får 5,2 miljoner från Allmänna Arvsfonden till att bygga om banan med kringområden.
Tillsammans med beviljade 700 ksek från Riksidrottsförbundet, 300 ksek från Uddevalla kommun och egna insatser (inkl ideellt arbete) har vi nu 7,5 – 8 miljoner kronor till förfogande för att genomföra vårt planerade projekt att anpassa banan  för personer med funktionsnedsättning.
Mer information kommer fortlöpande under projektets gång.

Rapport från höstmötet 21 november 2013

Styrgruppen för ”tillgänglighetsprojektet” gav en rapport om läget just nu som bl a innehöll följande:
En generalplan håller på att tas fram där:
* ambitionen skall vara att vi har tillgång till 18 hål under de kommande säsongerna
* minimering av eventuella störningar som arbetet kan innebära
* ombyggnationen omfattar även parkering, vägar, klubbhus och golfhallen.

Kontakta oss

Uddevalla Golfklubb
Bången 310
451 94 Uddevalla
Long: 11.769498
Lat: 58.368225

Telefon 0522 825 01
Sms 070 589 61 50
e-post info@uddevallagk.se

Golfhallen:
Silverlodsgatan 2
451 34 Uddevalla

Bankgiro
5383-0493

Swish
123 614 13 37

Organisationsnr
858500-9684

Väder

© Copyright 2018