Medlemskap

 

Välkommen till oss !

 

Avgifter 2019

Fullvärdig medlem Medlemsavgift     Spelavgift       Totalt
Senior
     1 000 4 900 5 900
Senior, Ny År 1 1 000 3 100 4 100
Junior 18 – 21 år 1 000 1 500 2 500
Junior 13 – 17 år 1 000 1 000 2 000
Junior 9 – 12 år 1 000 500 1 500
Junior 0 – 9 år 300 400 700

För fullvärdiga medlemmar ingår fria rangebollar, tillgång till golfhallen och greenfeesamarbeten.
Medlemskap, ny medlem år 1, gäller endast om du inte har varit medlem tidigare.

Vardagsmedlem Medlemsavgift
      Spelavgift
Totalt
1 000 4 100 5 100

Fria rangebollar ingår. Tillgång till golfhallen vardagar, tillägg för helgdagar 150 kr.

Greenfeemedlem
   Medlemsavgift
      Spelavgift
Totalt
1 000 1 9000  2 900

Fria rangebollar ingår. Greenfeemedlem betalar greenfee 250 kr. Avgift för tillgång till golfhallen 300 kr.

Studerande/Värnpl    Medlemsavgift
      Spelavgift
Totalt
1 000 2 900 3 900

Skall inneha Mecenat/CSN-kort

Medlem annan klubb    Medlemsavgift
      Spelavgift
Totalt
(Dubbelt medlemskap) 1 000 2 900 3 900

Gäller endast i kombination med fullvärdigt medlemskap i annan klubb med en årsavgift om lägst 4 000 kr, ej distansmedlem. Avgift för tillgång till golfhallen 150 kr.
Drivingrange-kort kan köpas för 400 kr/säsong.

Passiv Medlem    Medlemsavgift
      Spelavgift
Totalt
1 000 0 1 000

Endast stödjande medlemskap. Ingen spelrättighet ingår.

Erbjudande 1

Familjeavgifter Totalt
2 Seniorer + fritt antal Juniorer 13 500
1 Senior + fritt antal Juniorer 7 500

Erbjudande 2

Livstidsmedlemskap Totalt
Livstidsmedlemskap 30+ 120 000
Livstidsmedlemskap 50+ 90 000
Livstidsmedlemskap 70+ 30 000

För Familjeavgifter eller Livstidsmedlemskap, kontakta ekonomi@uddevallagk.se

Autogiro

Vi kan erbjuda autogiro för betalning av medlemskap. Detta är ett smidigt sätt att sprida kostnaden över hela året. (Admin.avgift 25kr)

Det enda du behöver göra är att skicka eller lämna in den ifyllda Autogiroanmälan till oss och se till att pengarna finns på ditt konto varje månad.

Information
Om du vill bli medlem kontaktar du oss på telefon 0522 825 01 eller ekonomi@uddevallagk.se