Greenfee

Ordinarie Greenfeeavgifter

Senior 495 kr, junior 250 kr.

Differentierad greenfee-avgifter

Uddevalla Golfklubb prövar differentierade greenfeeavgifter under en period för att sedan utvärdera om systemet skall vara permanent.

Högsäsong
Vardag Fre-sön, helg
Klockslag       Greenfee Greenfee
00:00 – 07:59 400 kr 400 kr
08:00 – 13:59 495 kr 495 kr
14:00 – 15:59 400 kr 400 kr
16:00 – 23:59 300 kr 300 kr
Lågsäsong, v 35 – v 21
00:00 – 07:59 245 kr 345 kr
08:00 – 13:59 345 kr 445 kr
14:00 – 15:59 245 kr 345 kr
16:00 – 23:59 195 kr 295 kr
Innehavare av Golfhäftet betalar 250 kr, gäller alla tider och vid ett speltillfälle.

Juniorer som tillhör klubbar inom BDGF spelar gratis. Övriga juniorer betalar halv seniorgreenfee.

Greenfeesamarbete för medlemmar med fullvärdigt medlemskap

Ekarnes GK
200 kr vardag 275 kr helg
Koberg GK 200 kr vardag 275 kr helg
Lidköpings GK 200 kr vardag 250 kr helg
Lundsbrunns GK 200 kr vardag 250 kr helg

Gäller endast för fullbetalande medlemmar utan någon form av restriktion i sitt medlemskap. Med fullbetalande (fullvärdiga) medlemmar avses medlemmar, som efter erlagd årsavgift får spela obegränsat på hemmaklubb utan någon extra betalning eller annan form av begränsning.

För uthyrning finns ett set herrklubbor och ett set damklubbor. 100 kr per set inklusive vagn.

Greenfeesammarbete BDGF